Regulations

Serwis Klienta Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu Blackbow.pl

§ 1
Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Blackbow.pl.

§ 2

Blackbow.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać towary drogą eklektroniczą ( Internet ) pod adresem www.blackbow.pl

§ 3
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Blackbow.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Umowa sprzedaży zawierana jest pomiedzy blackbow.pl a Zamawiającym. Wrónkiem rozpoczęcia współpracy jest zapoznanie sie z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

§ 4
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie ABC.books.com.pl bez dodatkowej opłaty.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.
(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

§ 5
Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Blackbow.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6
Zwrotu można dokonać w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Produkt musi posiadać oryginalnie zapiętą metkę oraz być nieużywany. W przypadku toworów przecenionych, zwrotu można dokonać w terminie do 3 dni. Kosz zwrotu leży po stronie zamawiającego. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Blackbow.pl, który pokrywa związane z tym koszty. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Blackbow.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Blackbow.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Blackbow.pl.

§ 7

Sklep zapewnia, iż podejmuje wszelkie środki prawne oraz techniczne, a także organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające dostępowi przez osoby niepowołane, przekazywane przez Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie.

§ 8

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Blackbow.pl prowadzonym przez BLACKBOW, Katarzyna Kamień-Gałęzewska, Libertów, ul. Srebrna 4, 30-444 Kraków. NIP: 9442120438. REGON: 121846909.


Product successfully added to your shopping cart
Quantity
Total
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products
Total shipping  To be determined
Total
Continue shopping Proceed to checkout